9:31 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 6/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 6/10/2021

00:10:00 CUT THROAT CITY : THÀNH PHỐ TÀN KHỐC
02:15:00 THE POSTCARD KILLINGS : ÁN MẠNG BƯU THIẾP
04:05:00 THE EQUALIZER 2 : NGƯỜI THỰC THI CÔNG LÝ PHẦN 2
06:05:00 THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
08:10:00 THE HUSTLE : VỤ LỪA ĐẢO
09:45:00 ROCKY
11:45:00 BODY OF LIES : NHỮNG LỜI DỐI TRÁ
13:50:00 THE LAST CASTLE : LÂU ĐÀI CUỐI CÙNG
16:00:00 TURBULENCE : VÙNG NHIỄU ĐỘNG
17:40:00 TIMELINE : TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
19:35:00 SPECIES II : GIỐNG NÒI PHẦN 2
21:00:00 SPECIES III : GIỐNG NÒI PHẦN III
22:45:00 THE MAN WITH THE IRON FISTS 2 : THIẾT QUYỀN NHÂN 2
Lịch phát sóng Cinemax 6/10/2021