8:46 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 5/8/2021

Lịch phát sóng Cinemax 5/8/2021

02:25:00 BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA
04:35:00 THE UNINVITED : KHÁCH KHÔNG MỜI
06:00:00 THE FOOT FIST WAY : LỐI QUYỀN CƯỚC
07:20:00 WRONG TURN AT TAHOE : NHẦM LẪN VỀ TAHOE
08:40:00 ACTS OF VIOLENCE : HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC
10:10:00 BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA
12:25:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
14:10:00 A.C.O.D. : NHỮNG ĐỨA TRẺ TRƯỞNG THÀNH TỪ CÁC VỤ LI HÔN
15:35:00 FOR LOVE OF THE GAME : VÌ TÌNH YÊU BÓNG CHÀY
17:50:00 THE FIRM : HÃNG LUẬT
20:20:00 DRAGONHEART: VENGEANCE : TRÁI TIM RỒNG: BÁO THÙ
22:00:00 ANACONDA : TRĂN NAM MỸ
23:30:00 THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO : CÔ GÁI CÓ HÌNH XĂM RỒNG
Lịch phát sóng Cinemax 5/8/2021