7:08 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 5/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 5/7/2021

02:15:00 AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
03:50:00 CREED II : CREED PHẦN 2
06:00:00 MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
08:05:00 PACIFIC RIM : VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG
10:15:00 CIRCLE OF EIGHT : VÒNG LẶP TẦNG SỐ TÁM
11:35:00 AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
13:05:00 PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
15:40:00 DAYS OF THUNDER : NHỮNG NGÀY SẤM DẬY
17:25:00 NUTTY PROFESSOR II: THE KLUMPS : GIÁO SƯ KHÙNG PHẦN II: GIA ĐÌNH KLUMP
19:10:00 ROCKY II
21:10:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 203
22:00:00 ANACONDA : TRĂN NAM MỸ
23:30:00 CREED II : CREED PHẦN 2
Lịch phát sóng Cinemax 5/7/2021