12:54 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Cinemax 30/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 30/7/2021

00:10:00 THE GRUDGE (2020) : HẬN THÙ (2020)
01:40:00 THE HANGOVER PART III : CHẾNH CHOÁNG PHẦN III
03:20:00 ELYSIUM : THIÊN ĐƯỜNG ELYSIUM
05:05:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 206
06:00:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
08:00:00 OBLIVION : LÃNG QUÊN
10:05:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 921
10:30:00 UNDERCOVER BROTHER : NGƯỜI ANH EM GIẤU MẶT
11:55:00 WALKING TALL (2004) : KIÊU HÃNH TIẾN BƯỚC
13:20:00 TRAINING DAY : NGÀY HUẤN LUYỆN
15:20:00 JERRY MAGUIRE
17:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 921
17:55:00 DAYLIGHT : ÁNH SÁNG BAN NGÀY
19:50:00 PACIFIC RIM : VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG
22:00:00 WELCOME TO SUDDEN DEATH
23:20:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 206
Lịch phát sóng Cinemax 30/7/2021