11:39 AM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Cinemax 3/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 3/7/2021

00:45:00 SCREAM 3 : TIẾNG THÉT PHẦN 3
02:20:00 THE MAN WITH THE IRON FISTS 2 : THIẾT QUYỀN NHÂN 2
03:50:00 CRANK : KẺ LẬP DỊ
05:10:00 THE SCORE : CÚ CHÓT
07:10:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
08:35:00 DEATHSTROKE: KNIGHTS & DRAGONS : DEATHSTROKE: HIỆP SĨ VÀ RỒNG
10:00:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
11:55:00 PAYBACK : TRẢ ĐŨA
13:35:00 THE SCORE : CÚ CHÓT
15:40:00 ROBIN HOOD
18:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 917
18:25:00 BLUES BROTHERS 2000 : ANH EM NHÀ BLUE 2000
20:25:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
22:00:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 203
22:50:00 ROCKY
Lịch phát sóng Cinemax 3/7/2021