11:10 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 29/6/2021

Lịch phát sóng Cinemax 29/6/2021

01:35:00 ELYSIUM : THIÊN ĐƯỜNG ELYSIUM
03:25:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 916
03:55:00 THE SPECIALIST : CHUYÊN GIA
05:40:00 JUSTICE LEAGUE DARK: APOKOLIPS WAR : LIÊN MINH CÔNG LÝ HẮC ÁM: CUỘC CHIẾN APOKOLIPS
07:10:00 BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
09:20:00 UNDERCOVER BROTHER 2 : ANH TRAI NẰM VÙNG PHẦN 2
10:45:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 202
11:40:00 THE HARD WAY : CHƠI KHÓ
13:30:00 THE SPECIALIST : CHUYÊN GIA
15:15:00 KING RALPH : VUA RALPH
16:50:00 THE LAST CASTLE : LÂU ĐÀI CUỐI CÙNG
19:00:00 JUSTICE LEAGUE DARK: APOKOLIPS WAR : LIÊN MINH CÔNG LÝ HẮC ÁM: CUỘC CHIẾN APOKOLIPS
20:30:00 THE GLIMMER MAN : NGƯỜI LẬP LÒE
22:00:00 SNAKES ON A PLANE : RẮN TRÊN MÁY BAY
23:45:00 THE MAGNIFICENT SEVEN : BẢY TAY SÚNG CAO THƯỢNG
Lịch phát sóng Cinemax 29/6/2021