1:41 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Cinemax 28/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 28/7/2021

01:10:00 BANGKOK DANGEROUS : BANGKOK HIỂM NGUY
02:50:00 SCREAM : TIẾNG THÉT
04:40:00 TERMINAL INVASION : TRẬN CHIẾN SÂN BAY
06:10:00 SS DOOMTROOPER : TÊN LÍNH SIÊU VIỆT CỦA SS
07:40:00 ROCKY BALBOA
09:25:00 ANACONDA : TRĂN NAM MỸ
10:55:00 MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
13:05:00 CHAPPIE
15:05:00 JOHNNY ENGLISH
16:35:00 PURE LUCK : TRÔNG CẢ VÀO MAY RỦI
18:10:00 BLUES BROTHERS 2000 : ANH EM NHÀ BLUE 2000
20:15:00 2 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
22:00:00 TOTAL RECALL (1990) : TRUY TÌM KÍ ỨC (1990)
23:50:00 HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
Lịch phát sóng Cinemax 28/7/2021