1:31 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 28/6/2021

Lịch phát sóng Cinemax 28/6/2021

02:10:00 THE OPERATIVE : ĐIỆP VIÊN
04:05:00 THE RITE : NGHI LỄ
06:00:00 CATCH ME IF YOU CAN : HÃY BẮT TÔI NẾU CÓ THỂ
08:20:00 THE SCORPION KING 3: BATTLE FOR REDEMPTION : VUA BỌ CẠP 3: CUỘC CHIẾN CHUỘC TỘI
10:05:00 OBLIVION : LÃNG QUÊN
12:10:00 THE OPERATIVE : ĐIỆP VIÊN
14:05:00 THE RITE : NGHI LỄ
16:00:00 AN AMERICAN PICKLE : DƯA CHUỘT MUỐI KIỂU MỸ
17:30:00 KING RALPH : VUA RALPH
19:05:00 THE CHRONICLES OF RIDDICK : BIÊN NIÊN SỬ RIDDICK
21:05:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 202
22:00:00 SPECIES III : GIỐNG NÒI PHẦN III
23:45:00 SISTERS IN ARMS : BIỆT ĐỘI NỮ CHIẾN BINH
Lịch phát sóng Cinemax 28/6/2021