11:46 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 27/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 27/7/2021

01:25:00 UNDEFEATED : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
03:05:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 920
03:30:00 FIRE DOWN BELOW : LỬA DƯỚI LÒNG ĐẤT
05:15:00 DOA: DEAD OR ALIVE : DOA: SINH TỬ CHIẾN
06:40:00 THE EQUALIZER 2 : NGƯỜI THỰC THI CÔNG LÝ PHẦN 2
08:40:00 ROCKY V : ROCKY PHẦN 5
10:25:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
12:25:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 206
13:20:00 FIRE DOWN BELOW : LỬA DƯỚI LÒNG ĐẤT
15:05:00 WITHOUT A PADDLE: NATURE’S CALLING : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO: THIÊN NHIÊN VẪY GỌI
16:40:00 THE SECOND CIVIL WAR : CUỘC NỘI CHIẾN THỨ HAI
18:15:00 PURE LUCK : TRÔNG CẢ VÀO MAY RỦI
19:50:00 MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
22:00:00 JARHEAD 3: THE SIEGE : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ 3: CUỘC VÂY HÃM
23:30:00 ROCKY BALBOA
Lịch phát sóng Cinemax 27/7/2021