7:04 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 26/6/2021

Lịch phát sóng Cinemax 26/6/2021

00:25:00 DOA: DEAD OR ALIVE : DOA: SINH TỬ CHIẾN
02:00:00 CRITTERS ATTACK! : NHÍM NGOÀI HÀNH TINH TẤN CÔNG
03:30:00 SPECIES : GIỐNG NÒI
05:15:00 APOLLO 13 : TÀU APOLLO 13
07:35:00 KINGPIN
09:30:00 TREMORS 4: THE LEGEND BEGINS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG PHẦN 4: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
11:10:00 BRAHMS: THE BOY II : BRAHMS: CẬU BÉ PHẦN 2
12:40:00 STARTER FOR 10 : CÂU KHỞI ĐỘNG 10 ĐIỂM
14:15:00 SPECIES : GIỐNG NÒI
16:00:00 APOLLO 13 : TÀU APOLLO 13
18:20:00 WAYNE’S WORLD 2 : THẾ GIỚI CỦA WAYNE PHẦN 2
19:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 916
20:20:00 TREMORS 5: BLOODLINES : CHẤN ĐỘNG PHẦN 5: HUYẾT THỐNG
22:00:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 202
22:55:00 HOLMES & WATSON : HOLMES VÀ WATSON
Lịch phát sóng Cinemax 26/6/2021