5:43 AM - 28/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 25/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 25/7/2021

00:15:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
01:05:00 THE HANGOVER PART II : CHẾNH CHOÁNG PHẦN II
02:40:00 CRITTERS ATTACK! : NHÍM NGOÀI HÀNH TINH TẤN CÔNG
04:10:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
06:10:00 THE OPERATIVE : ĐIỆP VIÊN
08:05:00 THE FINAL CUT : PHIÊN BẢN SAU CÙNG
09:40:00 CIRCLE OF EIGHT : VÒNG LẶP TẦNG SỐ TÁM
11:00:00 AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
12:35:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 920
13:00:00 BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 306
13:30:00 BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 307
14:00:00 BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 308
14:30:00 BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 309
15:00:00 BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 310
15:30:00 A DOG YEAR : NĂM CỦA CHÓ
16:50:00 THE LEISURE CLASS : TẦNG LỚP AN NHÀN
18:15:00 WITHOUT A PADDLE : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO
19:50:00 CREED II : CREED PHẦN 2
22:00:00 BATMAN BEGINS : NGƯỜI DƠI BẮT ĐẦU
Lịch phát sóng Cinemax 25/7/2021