1:49 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 24/9/2021

Lịch phát sóng Cinemax 24/9/2021

00:05:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 105
01:05:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 205
02:00:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 206
02:55:00 BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
05:05:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 105
06:00:00 THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
08:05:00 CRADLE 2 THE GRAVE : VÀO SINH RA TỬ
09:45:00 BATMAN: SOUL OF THE DRAGON : NGƯỜI DƠI: LINH HỒN CỦA RỒNG
11:10:00 THE BUCKET LIST : DANH SÁCH Ý NGUYỆN
12:45:00 DEEP IMPACT : VỤ VA CHẠM THẢM HỌA
14:45:00 SUGARTIME : THỜI KHẮC NGỌT NGÀO
16:35:00 PURE LUCK : TRÔNG CẢ VÀO MAY RỦI
18:10:00 PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
19:45:00 MIDWAY
22:00:00 CUT THROAT CITY
Lịch phát sóng Cinemax 24/9/2021