12:02 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Cinemax 24/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 24/7/2021

02:20:00 THE GRUDGE (2020) : HẬN THÙ (2020)
04:00:00 SCREAM 3 : TIẾNG THÉT PHẦN 3
06:00:00 JERRY MAGUIRE
08:15:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
09:45:00 THE FINAL CUT : PHIÊN BẢN SAU CÙNG
11:20:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
13:20:00 BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 301
13:50:00 BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 302
14:20:00 BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 303
14:50:00 BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 304
15:20:00 BALLERS S3 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 305
15:50:00 THE BUCKET LIST : DANH SÁCH Ý NGUYỆN
17:25:00 ROCKET SCIENCE : KHOA HỌC TÊN LỬA
19:05:00 CIRCLE OF EIGHT : VÒNG LẶP TẦNG SỐ TÁM
20:25:00 AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
22:00:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 206
22:55:00 CREED II : CREED PHẦN 2
Lịch phát sóng Cinemax 24/7/2021