1:18 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 23/9/2021

Lịch phát sóng Cinemax 23/9/2021

00:15:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 204
01:10:00 FIGHT CLUB : HỘI ĐÁNH LỘN
03:25:00 THE HANGOVER : CHẾNH CHOÁNG
05:00:00 THE LOVE GURU : QUÂN SƯ TÌNH YÊU
06:25:00 BAIT : CON MỒI
08:20:00 DRAG ME TO HELL : LÔI TÔI XUỐNG ĐỊA NGỤC
10:00:00 THE HANGOVER : CHẾNH CHOÁNG
11:40:00 CRADLE 2 THE GRAVE : VÀO SINH RA TỬ
13:20:00 THE LOVE GURU : QUÂN SƯ TÌNH YÊU
14:45:00 ZATHURA: A SPACE ADVENTURE : ZATHURA: CHUYẾN PHIÊU LƯU VŨ TRỤ
16:30:00 SUGARTIME : THỜI KHẮC NGỌT NGÀO
18:15:00 THE BUCKET LIST : DANH SÁCH Ý NGUYỆN
19:50:00 THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
22:00:00 MIDWAY
Lịch phát sóng Cinemax 23/9/2021