7:30 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 23/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 23/7/2021

00:40:00 ZOMBIELAND: DOUBLE TAP : VÙNG ĐẤT THÂY MA: CÚ BẮN ĐÚP
02:10:00 SEARCH AND DESTROY : TÌM VÀ DIỆT
03:35:00 DAYS OF THUNDER : NHỮNG NGÀY SẤM DẬY
05:25:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 205
06:15:00 ROCKY II
08:15:00 JERRY MAGUIRE
10:30:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
12:00:00 SEARCH AND DESTROY : TÌM VÀ DIỆT
13:25:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
15:25:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
17:05:00 SS DOOMTROOPER : TÊN LÍNH SIÊU VIỆT CỦA SS
18:35:00 THE BUCKET LIST : DANH SÁCH Ý NGUYỆN
20:15:00 EX MACHINA : CỖ MÁY
22:00:00 UNDEFEATED : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
23:45:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 205
Lịch phát sóng Cinemax 23/7/2021