10:01 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 22/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 22/7/2021

00:10:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
01:20:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH
03:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 919
04:00:00 THE CHRONICLES OF RIDDICK : BIÊN NIÊN SỬ RIDDICK
06:00:00 SUGAR
07:50:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
09:50:00 ROCKY II
11:45:00 THE CHRONICLES OF RIDDICK : BIÊN NIÊN SỬ RIDDICK
13:40:00 THE HANGOVER : CHẾNH CHOÁNG
15:20:00 A LESSON BEFORE DYING : BÀI HỌC TRƯỚC KHI CHẾT
17:00:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
18:35:00 SS DOOMTROOPER : TÊN LÍNH SIÊU VIỆT CỦA SS
20:05:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
22:00:00 JOHN WICK CHAPTER 3: PARABELLUM : JOHN WICK CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ CHO CHIẾN TRANH
Lịch phát sóng Cinemax 22/7/2021