nGày 24/02/2018

Lịch phát sóng Cinemax 20/7/2017

Lịch phát sóng Cinemax 20/7/2017
01:20BOARDWALK EMPIRE S302: SPAGHETTI AND COFFEE : ĐẾ CHẾ ĐƯỜNG LÁT VÁN 302
02:25BOARDWALK EMPIRE S303: BONE FOR TUNA : ĐẾ CHẾ ĐƯỜNG LÁT VÁN 303
03:25BANSHEE S109: ALWAYS THE COWBOY : THỊ TRẤN BANSHEE 109
04:15YOUNG GUNS II : NHỮNG TAY SÚNG TRẺ PHẦN 2
06:05WARM SPRINGS : SUỐI NƯỚC NÓNG
08:15THE WHOLE NINE YARDS : MÓN TIỀN KẾCH XÙ
10:05MAJOR LEAGUE : GIẢI ĐẤU LỚN
12:00VEEP S403: DATA : PHÓ TỔNG THỐNG 403
12:25VEEP S404: TEHRAN : PHÓ TỔNG THỐNG 404
13:05MONSTERS UNIVERSITY : ĐẠI HỌC QUÁI VẬT
15:00DIABOLIQUE : HIỂM ÁC
16:55THE LIFE AND DEATH OF PETER SELLERS : CUỘC ĐỜI VÀ CÁI CHẾT CỦA PETER SELLERS
19:05THE LAST WITCH HUNTER : THỢ SĂN PHÙ THỦY CUỐI CÙNG
21:00LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
22:40BOARDWALK EMPIRE S304: BLUE BELL BOY : ĐẾ CHẾ ĐƯỜNG LÁT VÁN 304
23:40BOARDWALK EMPIRE S305: YOU’D BE SURPRISED : ĐẾ CHẾ ĐƯỜNG LÁT VÁN 305

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Cinemax 20/7/2017