5:22 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng Cinemax 20/8/2021

Lịch phát sóng Cinemax 20/8/2021

00:30:00 UNDEFEATED : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
01:10:00 WELCOME TO SUDDEN DEATH : CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CÁI CHẾT BẤT NGỜ
02:30:00 MORTAL KOMBAT LEGENDS: SCORPION’S REVENGE : HUYỀN THOẠI GIẢI ĐẤU SINH TỬ: BỌ CẠP BÁO THÙ
03:50:00 THE GALLOWS : GIÁ TREO CÔ
05:15:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 209
06:00:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING : NGƯỜI NHỆN: VỀ NHÀ
08:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 924
08:40:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
10:30:00 UNDERCOVER BROTHER 2 : ANH TRAI NẰM VÙNG PHẦN 2
12:00:00 ROCKNROLLA : DÂN CHƠI ROCK
13:50:00 WRATH OF THE TITANS : CƠN THỊNH NỘ CỦA CÁC TITAN
15:30:00 CATCH ME IF YOU CAN : HÃY BẮT TÔI NẾU CÓ THỂ
17:50:00 THE LAST CASTLE : LÂU ĐÀI CUỐI CÙNG
20:00:00 BAD BOYS FOR LIFE : TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
22:00:00 DEEP BLUE SEA : BIỂN XANH SÂU THẲM
23:45:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 209
Lịch phát sóng Cinemax 20/8/2021