10:47 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 20/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 20/7/2021

00:20:00 BAIT : CON MỒI
01:15:00 TOTAL RECALL (1990) : TRUY TÌM KÍ ỨC (1990)
03:10:00 ZOMBIE TIDAL WAVE : SÓNG THẦN XÁC SỐNG
04:40:00 OBLIVION : LÃNG QUÊN
06:45:00 BODY OF LIES : NHỮNG LỜI DỐI TRÁ
08:50:00 BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
11:00:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
13:00:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 205
13:55:00 2 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
15:40:00 10,000 B.C. : NĂM 10.000 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN
17:30:00 JOHNNY ENGLISH
19:00:00 RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
20:25:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
22:00:00 ROBIN HOOD
Lịch phát sóng Cinemax 20/7/2021