10:05 AM - 07/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 19/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 19/10/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:10 ANCHORMAN 2: THE LEGEND CONTINUES
02:35 CUT THROAT CITY
04:40 A DOG YEAR
06:00 47 RONIN
08:00 A MAN APART
09:45 BEN-HUR (2016)
11:50 THE ITALIAN JOB (2003)
13:40 FOR LOVE OF THE GAME
16:00 TIMELINE
17:55 TURBULENCE
19:35 TERMINAL INVASION
21:00 YOU SHOULD HAVE LEFT
22:35 THE UNINVITED
Lịch phát sóng Cinemax 19/10/2021