nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng Cinemax 18/7/2017

Lịch phát sóng Cinemax 18/7/2017
01:00THELMA & LOUISE : THELMA VÀ LOUISE
03:20YOU DON’T KNOW JACK : BẠN KHÔNG HIỂU JACK
05:45NORMA JEAN & MARILYN : NORMA JEAN VÀ MARILYN
08:05HOLLYWOOD ON SET 708 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 708
08:30THE FOG : SƯƠNG MÙ
10:10MAN ON A LEDGE : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN GỜ TƯỜNG
12:00VEEP S309: CRATE : PHÓ TỔNG THỐNG 309
12:24VEEP S310: NEW HAMPSHIRE : PHÓ TỔNG THỐNG 310
13:05HALLOWEEN H2O: 20 YEARS LATER : HALLOWEEN H2O: 20 NĂM SAU
14:40THELMA & LOUISE : THELMA VÀ LOUISE
17:00HOLLYWOOD ON SET 709 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 709
17:25MILLION DOLLAR BABY : CÔ GÁI TRIỆU ĐÔ
19:45GAME OF THRONES S701 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 701
21:00ANGEL EYES : ĐÔI MẮT THIÊN THẦN
22:50BOARDWALK EMPIRE S212: TO THE LOST : ĐẾ CHẾ ĐƯỜNG LÁT VÁN 212
23:55BOARDWALK EMPIRE S301: RESOLUTION : ĐẾ CHẾ ĐƯỜNG LÁT VÁN 301

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Cinemax 18/7/2017