9:17 PM - 21/09/2021

Lịch phát sóng Cinemax 18/9/2021

Lịch phát sóng Cinemax 18/9/2021

00:40:00 THE OUTPOST : TIỀN ĐỒN
03:15:00 FIGHT CLUB : HỘI ĐÁNH LỘN
05:30:00 AEONFLUX
07:05:00 BATMAN: SOUL OF THE DRAGON : NGƯỜI DƠI: LINH HỒN CỦA RỒNG
08:30:00 BATMAN BEGINS : NGƯỜI DƠI BẮT ĐẦU
10:50:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
13:20:00 THE DARK KNIGHT RISES : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY
16:05:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
17:55:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
19:50:00 PACIFIC RIM : VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG
22:00:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 204
22:50:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 205
23:45:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 206
Lịch phát sóng Cinemax 18/9/2021