nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng Cinemax 17/7/2017

Lịch phát sóng Cinemax 17/7/2017
01:45THE TRUST : LÒNG TIN
03:25SOMETIMES IN APRIL : NGÀY ẤY THÁNG TƯ
05:55HOLLYWOOD ON SET 709 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 709
06:20THE TRUST : LÒNG TIN
08:00GAME OF THRONES S701 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 701
09:00LAST DAYS : NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG
10:45IN THE GLOAMING : TRONG ÁNH HOÀNG HÔN
12:00VEEP S307: SPECIAL RELATIONSHIP : PHÓ TỔNG THỐNG 307
12:29VEEP S308: DEBATE : PHÓ TỔNG THỐNG 308
13:10P.S. I LOVE YOU : TÁI BÚT: ANH YÊU EM
15:25LANSKY
17:30AVENGERS: AGE OF ULTRON : NHỮNG KẺ BÁO THÙ: THỜI ĐẠI ULTRON
20:00GAME OF THRONES S701 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 701
21:15THE LAST WITCH HUNTER : THỢ SĂN PHÙ THỦY CUỐI CÙNG
23:10MAN ON A LEDGE : NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRÊN GỜ TƯỜNG

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Cinemax 17/7/2017