nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng Cinemax 16/9/2017

Lịch phát sóng Cinemax 16/9/2017
00:40VINYL S105: HE IN RACIST FIRE : VINYL PHẦN 1 TẬP 5
01:40THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN – HIỆP HỘI CỦA NHẪN
04:45DEAD SILENCE : SỰ IM LẶNG CHẾT NGƯỜI
06:35INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
08:25MI VIDA LOCA : CUỘC SỐNG ĐIÊN RỒ CỦA TÔI
10:15MECHANIC: RESURRECTION : SÁT THỦ THỢ MÁY: TÁI XUẤT
12:00ROCKY III
13:50ROCKET SCIENCE : KHOA HỌC TÊN LỬA
15:40HOLLYWOOD ON SET 718 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 718
16:05THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING : CHÚA TỂ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN – HIỆP HỘI CỦA NHẪN
19:10I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI
21:00THE TRANSPORTER REFUELED : NGƯỜI VẬN CHUYỂN TÁI XUẤT
22:45THE LAST WITCH HUNTER : THỢ SĂN PHÙ THỦY CUỐI CÙNG

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Cinemax 16/9/2017