9:18 PM - 21/09/2021

Lịch phát sóng Cinemax 16/8/2021

Lịch phát sóng Cinemax 16/8/2021

00:25:00 LAND OF THE DEAD : MIỀN ĐẤT CHẾT
01:45:00 FINDERS KEEPERS : TÌM ĐƯỢC THÌ GIỮ
03:15:00 A MAN APART : NGƯỜI ĐƠN ĐỘC
05:00:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
06:40:00 BLOOD & CHROME : MÁU VÀ CROME
08:15:00 BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA
10:30:00 A MAN APART : NGƯỜI ĐƠN ĐỘC
12:15:00 LOCKED DOWN : PHONG TỎA
14:10:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
15:45:00 JERRY MAGUIRE
18:00:00 VIRTUALITY : THỰC TẠI ẢO
19:30:00 NORBIT
21:15:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 209
22:00:00 GONE GIRL : CÔ GÁI MẤT TÍCH
Lịch phát sóng Cinemax 16/8/2021