2:28 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 16/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 16/7/2021

00:00:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 204
00:55:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
01:35:00 ROCKY III
03:15:00 THE OPERATIVE : ĐIỆP VIÊN
05:10:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 204
06:00:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
07:40:00 TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
09:00:00 JEFF, WHO LIVES AT HOME : JEFF CHỈ THÍCH Ở NHÀ
10:20:00 THE OPERATIVE : ĐIỆP VIÊN
12:15:00 ANACONDA : TRĂN NAM MỸ
13:40:00 ROCKY III
15:20:00 JERRY MAGUIRE
17:35:00 A LESSON BEFORE DYING : BÀI HỌC TRƯỚC KHI CHẾT
19:15:00 THE DARK KNIGHT RISES : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY
22:00:00 TRAINING DAY : NGÀY HUẤN LUYỆN
Lịch phát sóng Cinemax 16/7/2021