nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng Cinemax 15/9/2017

Lịch phát sóng Cinemax 15/9/2017
00:30VINYL S104: THE RACKET : VINYL PHẦN 1 TẬP 4
01:30AGAINST THE WALL : DỒN SÁT CHÂN TƯỜNG
03:25HOLLYWOOD ON SET 718 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 718
03:50THE LIFE AND DEATH OF PETER SELLERS : CUỘC ĐỜI VÀ CÁI CHẾT CỦA PETER SELLERS
06:00ALWAYS OUTNUMBERED : LUÔN YẾU THẾ
07:55AGAINST THE WALL : DỒN SÁT CHÂN TƯỜNG
09:50OCEAN’S THIRTEEN : HỘI MƯỜI BA CỦA OCEAN
12:00THE LEFTOVERS S307: THE MOST POWERFUL MAN IN THE WORLD : NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI 307
13:10ROCKY
15:20THE ROOKIE (2002) : LÍNH MỚI
17:35MECHANIC: RESURRECTION : SÁT THỦ THỢ MÁY: TÁI XUẤT
19:20SHUT IN : GIAM HÃM
21:00I AM LEGEND : TÔI LÀ HUYỀN THOẠI
22:50STRIKE BACK S308: EPISODE 28 : TRẢ ĐŨA 308
23:45STRIKE BACK S309: EPISODE 29 : TRẢ ĐŨA 309

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Cinemax 15/9/2017