8:08 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 15/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 15/7/2021

02:00:00 A.C.O.D. : NHỮNG ĐỨA TRẺ TRƯỞNG THÀNH TỪ CÁC VỤ LI HÔN
03:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 918
04:00:00 HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
06:00:00 PURE LUCK : TRÔNG CẢ VÀO MAY RỦI
07:35:00 DEATHSTROKE: KNIGHTS & DRAGONS : DEATHSTROKE: HIỆP SĨ VÀ RỒNG
09:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 918
09:25:00 A.C.O.D. : NHỮNG ĐỨA TRẺ TRƯỞNG THÀNH TỪ CÁC VỤ LI HÔN
10:55:00 MY SUPER EX-GIRLFRIEND : BẠN GÁI CŨ SIÊU NHÂN CỦA TÔI
12:35:00 BLACK MASS : MỐI QUAN HỆ ÁM MUỘI
14:35:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
16:15:00 JOHNNY ENGLISH
17:45:00 JERRY MAGUIRE
20:00:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
22:00:00 BANGKOK DANGEROUS : BANGKOK HIỂM NGUY
23:40:00 THE OUTPOST : TIỀN ĐỒN
Lịch phát sóng Cinemax 15/7/2021