9:02 AM - 07/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 15/6/2021

Lịch phát sóng Cinemax 15/6/2021

01:10:00 ANNA
03:05:00 WAR DOGS : LÁI SÚNG THỜI CHIẾN
04:55:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
06:50:00 EINSTEIN AND EDDINGTON : EINSTEIN VÀ EDDINGTON
08:25:00 TREMORS 4: THE LEGEND BEGINS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG PHẦN 4: HUYỀN THOẠI BẮT ĐẦU
10:10:00 ELEKTRA
11:50:00 ANNA
13:45:00 THE FINAL CUT : PHIÊN BẢN SAU CÙNG
15:20:00 A MIGHTY HEART : TRÁI TIM QUẢ CẢM
17:10:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
19:00:00 TREMORS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG
20:35:00 SEARCH AND DESTROY : TÌM VÀ DIỆT
22:00:00 SPECIES : GIỐNG NÒI
23:45:00 FINAL DESTINATION 3 : ĐÍCH CUỐI PHẦN 3
Lịch phát sóng Cinemax 15/6/2021