28 July, 2021

Lịch phát sóng Cinemax 14/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 14/7/2021

00:00:00 BLACK MASS : MỐI QUAN HỆ ÁM MUỘI
02:05:00 SCREAM 3 : TIẾNG THÉT PHẦN 3
04:00:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
06:05:00 KEANU : CHÚ MÈO KEANU
07:45:00 UNDERCOVER BROTHER : NGƯỜI ANH EM GIẤU MẶT
09:10:00 HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
11:05:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
13:10:00 THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
15:20:00 O.G. : TAY XÃ HỘI ĐEN KÌ CỰU
17:10:00 A DOG YEAR : NĂM CỦA CHÓ
18:30:00 JOHNNY ENGLISH
20:00:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
22:00:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
Lịch phát sóng Cinemax 14/7/2021