nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng Cinemax 13/9/2017

Lịch phát sóng Cinemax 13/9/2017
01:20STRIKE BACK S302: EPISODE 22 : TRẢ ĐŨA 302
02:15STRIKE BACK S303: EPISODE 23 : TRẢ ĐŨA 303
03:10VINYL S102: YESTERDAY ONCE MORE : VINYL PHẦN 1 TẬP 2
04:15ROBOCOP : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
06:05REBOUND THE LEGEND OF EARL “THE GOAT” MANIGAULT : VỰC DẬY: HUYỀN THOẠI EARL MANIGAULT “CON DÊ”
08:05DISAPPEARING ACTS : MẤT HÚT
10:05BULLETPROOF MONK : THẦY TU MÌNH ĐỒNG DA SẮT
12:00THE LEFTOVERS S305: IT’S A MATT, MATT, MATT, MATT WORLD : NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI 305
13:00ROBOCOP : CẢNH SÁT NGƯỜI MÁY
14:50AND STARRING PANCHO VILLA AS HIMSELF : PANCHO VILLA VÀO VAI CHÍNH MÌNH
16:50SOMETHING THE LORD MADE : ĐIỀU CHÚA ĐÃ TẠO RA
18:50ROCKY II
21:00TERRORDACTYL : THẰN LẰN SẤM KHỦNG BỐ
22:45STRIKE BACK S304: EPISODE 24 : TRẢ ĐŨA 304
23:40STRIKE BACK S305: EPISODE 25 : TRẢ ĐŨA 305

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Cinemax 13/9/2017