1:40 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Cinemax 13/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 13/7/2021

00:00:00 THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
01:10:00 THE HANGOVER PART III : CHẾNH CHOÁNG PHẦN III
02:50:00 THE FINAL CUT : PHIÊN BẢN SAU CÙNG
04:30:00 CRITTERS ATTACK! : NHÍM NGOÀI HÀNH TINH TẤN CÔNG
06:00:00 CREED II : CREED PHẦN 2
08:05:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
10:05:00 KEANU : CHÚ MÈO KEANU
11:40:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 204
12:30:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN 2010
14:15:00 THE SECOND CIVIL WAR : CUỘC NỘI CHIẾN THỨ HAI
15:50:00 SS DOOMTROOPER : TÊN LÍNH SIÊU VIỆT CỦA SS
17:15:00 O.G. : TAY XÃ HỘI ĐEN KÌ CỰU
19:00:00 UNDERCOVER BROTHER : NGƯỜI ANH EM GIẤU MẶT
20:30:00 WALKING TALL (2004) : KIÊU HÃNH TIẾN BƯỚC
22:00:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
Lịch phát sóng Cinemax 13/7/2021