nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng Cinemax 12/9/2017

Lịch phát sóng Cinemax 12/9/2017
00:35KING KONG (1976) : KING KONG (1976)
03:00SHE’S THE MAN : CÔ ẤY LÀ NGƯỜI HÙNG
04:55THE JACK BULL : KẺ PHÁ LUẬT
07:05HOLLYWOOD ON SET 717 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 717
07:30KING KONG (1976) : KING KONG (1976)
09:55KATE & LEOPOLD : KATE VÀ LEOPOLD
12:00THE LEFTOVERS S304: G’DAY MELBOURNE : NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI 304
13:05FINDING NEVERLAND : ĐI TÌM XỨ SỞ NEVERLAND
14:55SHE’S THE MAN : CÔ ẤY LÀ NGƯỜI HÙNG
16:50IRON JAWED ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN ĐANH THÉP
19:05BULLETPROOF MONK : THẦY TU MÌNH ĐỒNG DA SẮT
21:00ROCKY II
23:10OCEAN’S THIRTEEN : HỘI MƯỜI BA CỦA OCEAN

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Cinemax 12/9/2017