8:21 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Cinemax 12/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 12/7/2021

01:00:00 THE HANGOVER PART II : CHẾNH CHOÁNG PHẦN II
02:35:00 HALL PASS : ĐƯỢC PHÉP TỰ DO
04:20:00 ZOMBIELAND: DOUBLE TAP : VÙNG ĐẤT THÂY MA: CÚ BẮN ĐÚP
06:00:00 MY SUPER EX-GIRLFRIEND : BẠN GÁI CŨ SIÊU NHÂN CỦA TÔI
07:40:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
09:15:00 CREED II : CREED PHẦN 2
11:20:00 KNOWING : THẤU TRIỆT
13:25:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
15:00:00 WITHOUT A PADDLE: NATURE’S CALLING : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO: THIÊN NHIÊN VẪY GỌI
16:30:00 THE SECOND CIVIL WAR : CUỘC NỘI CHIẾN THỨ HAI
18:05:00 SS DOOMTROOPER : TÊN LÍNH SIÊU VIỆT CỦA SS
19:35:00 ROCKY IV
21:05:00 DOOM PATROL S2 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 204
22:00:00 WALKING TALL (2004) : KIÊU HÃNH TIẾN BƯỚC
23:25:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN 2010
Lịch phát sóng Cinemax 12/7/2021