nGày 23/01/2018

Lịch phát sóng Cinemax 12/1/2018

Lịch phát sóng Cinemax 12/1/2018
Thời gianTên chương trìnhChi tiết
00:05The Wire S309: SlapstickĐường Dây
01:15Crank : High VoltageKẻ Lập Dị: Điện Cao Thế
02:50Into The WoodsVào Rừng
05:05The Matrix ReloadedMa Trận: Tái Nạp
07:30Hollywood On Set 735Phim Trường Hollywood 735
07:55Good Will HuntingWill Hunting Tài Giỏi
10:05Shall We Dance?Ta Nhảy Chứ?
12:00True Blood S410: Burning Down The HouseThuần Huyết
13:00The HowlingTiếng Hú
14:35Face/OffLật Mặt
17:00Starsky & HutchStarsky & Hutch
18:50Blown AwayNổ Tung
21:00Black Hawk DownBlack Hawk Bị Hạ
23:30The Brave S111: GroundedNhững Kẻ Can Trường 111

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Cinemax 12/1/2018