nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng Cinemax 11/9/2017

Lịch phát sóng Cinemax 11/9/2017
01:35TERRORDACTYL : THẰN LẰN SẤM KHỦNG BỐ
03:20MY HOUSE IN UMBRIA : NHÀ TÔI Ở UMBRIA
05:10REBOUND THE LEGEND OF EARL “THE GOAT” MANIGAULT : VỰC DẬY: HUYỀN THOẠI EARL MANIGAULT “CON DÊ”
07:10ALL THE WAY : ĐI ĐẾN CÙNG
09:30BALLERS S308: ALLEY-OOPS : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 308
10:00INSECURE S208: HELLA PERSPECTIVE : BẤP BÊNH 208
10:30NIGHTINGALE : CHIM SƠN CA
12:00THE LEFTOVERS S303: CRAZY WHITEFELLA THINKING : NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ LẠI 303
13:05THE LAST WITCH HUNTER : THỢ SĂN PHÙ THỦY CUỐI CÙNG
15:00BLIND SIDE : GÓC KHUẤT
16:45KATE & LEOPOLD : KATE VÀ LEOPOLD
18:50DIVERGENT : NHỮNG KẺ DỊ BIỆT
21:15BALLERS S308: ALLEY-OOPS : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 308
21:45INSECURE S208: HELLA PERSPECTIVE : BẤP BÊNH 208
22:15ROOM 104 S107: THE MISSIONARIES : PHÒNG 104 107
22:45FINDING NEVERLAND : ĐI TÌM XỨ SỞ NEVERLAND

 

Comments

comments

Lịch phát sóng Cinemax 11/9/2017