12:48 PM - 22/01/2022

Lịch phát sóng Cinemax 11/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 11/7/2021

02:20:00 SISTERS IN ARMS : BIỆT ĐỘI NỮ CHIẾN BINH
04:15:00 SPECIES III : GIỐNG NÒI PHẦN III
06:00:00 OBLIVION : LÃNG QUÊN
08:05:00 MY SUPER EX-GIRLFRIEND : BẠN GÁI CŨ SIÊU NHÂN CỦA TÔI
09:45:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
11:20:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 918
11:50:00 OUR BRAND IS CRISIS : TÊN THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI LÀ KHỦNG HOẢNG
13:40:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
15:35:00 THE BUCKET LIST : DANH SÁCH Ý NGUYỆN
17:10:00 ROCKET SCIENCE : KHOA HỌC TÊN LỬA
18:50:00 WITHOUT A PADDLE: NATURE’S CALLING : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO: THIÊN NHIÊN VẪY GỌI
20:20:00 ROCKY III
22:00:00 ROCKY IV
23:30:00 DRACULA UNTOLD : CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ DRACULA
Lịch phát sóng Cinemax 11/7/2021