5:45 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng Cinemax 10/9/2021

Lịch phát sóng Cinemax 10/9/2021

00:50:00 THE DARK KNIGHT RISES : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY
01:10:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 114
02:00:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 115
03:00:00 THE CLIENT
05:05:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 103
06:00:00 2 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
07:45:00 DOUBLE IMPACT : TÁC ĐỘNG KÉP
09:35:00 BATTLESTAR GALACTICA : THE PLAN : BATTLESTAR GALACTICA : KẾ HOẠCH
11:25:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
13:20:00 PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
14:50:00 BEVERLY HILLS COP III : CẢNH SÁT BEVERLY HILL
16:35:00 DAYLIGHT : ÁNH SÁNG BAN NGÀY
18:30:00 THE CLIENT
20:30:00 JOHNNY ENGLISH
22:00:00 ASSASSIN’S CREED : HỘI SÁT THỦ
23:55:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 103
Lịch phát sóng Cinemax 10/9/2021