9:44 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 10/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 10/10/2021

01:45:00 ROCKY II
03:45:00 THE OPERATIVE : ĐIỆP VIÊN
05:40:00 MOBSTERS : KẺ CƯỚP
07:20:00 MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
09:30:00 WAYNE’S WORLD 2 : THẾ GIỚI CỦA WAYNE PHẦN 2
11:05:00 ROCKY II
13:05:00 THE OPERATIVE : ĐIỆP VIÊN
15:00:00 KING RALPH : VUA RALPH
16:40:00 JERRY MAGUIRE
18:55:00 OBLIVION : LÃNG QUÊN
21:00:00 SCREAM 2 : TIẾNG THÉT PHẦN 2
23:00:00 SCREAM 3 : TIẾNG THÉT PHẦN 3
Lịch phát sóng Cinemax 10/10/2021