3:37 AM - 23/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 1/7/2021

Lịch phát sóng Cinemax 1/7/2021

01:25:00 TO WONG FOO THANKS FOR EVERYTHING, JULIE NEWMAR : GỬI WONG FOO: CẢM ƠN VỀ MỌI THỨ, JULIE NEWMAR
03:15:00 MORTAL KOMBAT LEGENDS: SCORPION’S REVENGE : HUYỀN THOẠI GIẢI ĐẤU SINH TỬ: BỌ CẠP BÁO THÙ
04:35:00 RAGE OF THE YETI : CƠN THỊNH NỘ CỦA NGƯỜI TUYẾT
06:00:00 A DOG YEAR : NĂM CỦA CHÓ
07:20:00 ROCKY IV
08:50:00 O.G. : TAY XÃ HỘI ĐEN KÌ CỰU
10:35:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
12:40:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
14:15:00 SUGAR
16:10:00 THE SECOND CIVIL WAR : CUỘC NỘI CHIẾN THỨ HAI
17:45:00 DAYLIGHT : ÁNH SÁNG BAN NGÀY
19:40:00 BATMAN BEGINS : NGƯỜI DƠI BẮT ĐẦU
22:00:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN 2010
23:45:00 CHAPPIE
Lịch phát sóng Cinemax 1/7/2021