11:19 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 1/10/2021

Lịch phát sóng Cinemax 1/10/2021

00:10:00 THE TERMINATOR : KẺ HỦY DIỆT
01:30:00 THE HANGOVER PART II : CHẾNH CHOÁNG PHẦN II
03:10:00 THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO : CÔ GÁI CÓ HÌNH XĂM RỒNG
05:35:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 925
06:00:00 JOHNNY ENGLISH
07:25:00 TERMINATOR 2: JUDGMENT DAY : KẺ HỦY DIỆT 2: NGÀY PHÁN XÉT
09:40:00 ANNA
17:25:00 MEAN MACHINE : CỖ MÁY TÀN BẠO
19:00:00 PURE LUCK : TRÔNG CẢ VÀO MAY RỦI
20:35:00 SHOOT ‘EM UP : BẮN HẾT ĐI
22:00:00 THE MAGNIFICENT SEVEN : BẢY TAY SÚNG CAO THƯỢNG
Lịch phát sóng Cinemax 1/10/2021