20 September, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 9/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:30 Chẳng Ai Như Chúng Ta None Like Us
02:25 Thanh Tra Coliandro: Biệt Đội Inspector Coliandro: The Team
04:20 Villegas Villegas
06:10 Đón Gió Catch The Wind
08:05 Cha Mẹ Cô Đơn: Cô Busche Parents Home Alone: Ms Busche
09:50 Không Tới Đây Để Được Yêu Not Here To Be Loved
11:35 Hàng Rào Picket Fences
13:20 Liều Lĩnh Reckless
15:15 Chẳng Ai Như Chúng Ta None Like Us
17:10 Trăng Xế Three Quarter Moon
18:55 Tháng 10 Tháng 11 October November
21:00 Lặn Một Hơi One Breath
22:55 Bài Ca Cho Mia A Song For Mia