30 October, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 4/7/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:20 Đề Xuất Nguy Hiểm A Dangerous Proposal
03:00 Phần Còn Lại Của Đêm Dài The Rest Of The Night
04:50 Đừng Đùa Với Klara Don’T Mess With Klara
06:30 Bịa Chuyện Mascarades
08:05 Anh Bạn Người Đức Của Tôi My German Friend
09:45 Về Thăm Nhà The Furlough
11:15 Thám Tử Durant: Máu Lạnh Detective Durant: Cold Blood
12:45 Lucania Lucania
14:15 Tôi Là Tempesta I Am Tempesta
16:00 Zagros Zagros
17:40 Những Kẻ Đào Mỏ The Gold Diggers
19:15 Đóa Hoa Fiore
21:00 Tháp Canh Watchtower
22:45 Hãy Ôm Thằng Bé Hộ Tôi Abbraccialo Per Me