20 October, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 30/6/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:40 My Beautiful Country Quê Hương Tươi Đẹp
02:25 Inspector Ms. Heller: Silhouette Nữ Thanh Tra Heller: Hình Bóng
04:10 A Spicy Kraut Anh Chàng Người Đức Bảnh Bao
06:00 Parents Home Alone: The Schroeders Cô Đơn Tuổi Già: Gia Đình Schroeder
07:30 The Testament Lời Khai
09:05 I’M Losing It Em Sắp Giảm Cân
10:45 Leander’S Final Journey Chuyến Đi Cuối Cùng Của Leander
12:30 A Spicy Kraut Anh Chàng Người Đức Bảnh Bao
14:05 Coureur Tay Đua Xe Đạp
15:40 Equilibrium Điểm Cân Bằng
17:10 Rabbit Without Ears 2 Chú Thỏ Cụt Tai Phần 2
19:15 Inspector Coliandro: Smartphone Thanh Tra Coliandro: Điện Thoại Thông Minh
21:00 The Startup Khởi Nghiệp
22:50 Love In The Skies Tình Yêu Giữa Bầu Trời