21 October, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 3/7/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:15 Nữ Thanh Tra Heller: Ban Đêm Inspector Ms Heller: Nocturne
01:50 Cưa Đổ Bố Vợ The Daddy Offensive
03:25 Thịt Kiểu Hồi Giáo Cho Người Mới Làm Quen Halal For Beginners
04:55 Nữ Thanh Tra Heller: Say Nắng Inspector Ms Heller: Heatstroke
06:30 Phần Còn Lại Của Đêm Dài The Rest Of The Night
08:15 Chuyện Tình Ở Bora Bora Love In Bora Bora
09:45 Đề Xuất Nguy Hiểm A Dangerous Proposal
11:15 Đừng Đùa Với Klara Don’T Mess With Klara
12:45 Án Mạng Thời Hiện Đại: Ăn Miếng Trả Miếng Modern Murder: Eye For An Eye
14:15 Nữ Thanh Tra Heller: Ban Đêm Inspector Ms Heller: Nocturne
15:45 Bố Hay Mẹ Mom Or Dad?
17:15 Bịa Chuyện Mascarades
18:45 Tôi Là Tempesta I Am Tempesta
20:30 Những Kẻ Đào Mỏ The Gold Diggers
22:00 Thám Tử Durant: Máu Lạnh Detective Durant: Cold Blood
23:35 Anh Bạn Người Đức Của Tôi My German Friend