27 October, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 28/7/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:15 Đừng Đùa Với Klara Don’T Mess With Klara
01:50 Nữ Thanh Tra Heller: Say Nắng Inspector Ms Heller: Heatstroke
03:25 Bảo Mẫu Lên Đường – Phần 2: Ở Nam Phi Nanny On Board Ii: In South Africa
05:05 Paris Trắng Paris La Blanche
06:30 Những Kẻ Đào Mỏ The Gold Diggers
08:05 Thám Tử Durant: Những Ngày Chết Người Detective Durant: Murderous Days
09:45 Án Mạng Thời Hiện Đại: Ăn Miếng Trả Miếng Modern Murder: Eye For An Eye
11:15 Điều Khoản Cấm Yêu Single By Contract
13:05 Đừng Đùa Với Klara Don’T Mess With Klara
14:40 Những Kẻ Đào Mỏ The Gold Diggers
16:15 Thám Tử Durant: Máu Lạnh Detective Durant: Cold Blood
17:45 Thịt Kiểu Hồi Giáo Cho Người Mới Làm Quen Halal For Beginners
19:25 Thủy Triều Lên Đúng Giờ High Tide Is Dead On Time
21:00 Chuyện Tình Ở Bora Bora Love In Bora Bora
22:35 Năm Ánh Sáng Light Years