20 October, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 23/7/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:15 Thám Tử Durant: Những Ngày Chết Người Detective Durant: Murderous Days
01:45 Kẻ Sát Nhân Vùng Đông Friesland Eastern Friesland Killer
03:15 Năm Ánh Sáng Light Years
04:45 Cô Đơn Tuổi Già: Gia Đình Winter Parents Home Alone: The Winters
06:15 Điều Khoản Cấm Yêu Single By Contract
08:00 Kẻ Sát Nhân Vùng Đông Friesland Eastern Friesland Killer
09:30 Anh Bạn Người Đức Của Tôi My German Friend
11:10 Chiếc Xe Đạp Của Cha Tôi My Father’S Bike
12:50 Houston Houston
14:40 Tình Yêu Giữa Bầu Trời Love In The Skies
16:15 Bảo Mẫu Lên Đường – Phần 2: Ở Nam Phi Nanny On Board Ii: In South Africa
17:50 Thám Tử Durant: Trẻ Trung, Tóc Vàng, Toi Mạng Detective Durant: Young, Blonde & Dead
19:20 Tháp Canh Watchtower
21:00 Giữa 2 Thế Giới Between Worlds
22:30 Las Acacias Las Acacias
23:55 Cô Đơn Tuổi Già: Gia Đình Winter Parents Home Alone: The Winters