23 September, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 21/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:50 Bài Ca Cho Mia A Song For Mia
02:35 Trăng Xế Three Quarter Moon
04:20 Dưỡng Khí Cho Tình Yêu Love Is In The Air
06:00 Houston Houston
08:00 Bài Ca Cho Mia A Song For Mia
09:45 Lặn Một Hơi One Breath
11:40 Trăng Xế Three Quarter Moon
13:20 Las Acacias Las Acacias
14:55 Chẳng Ai Như Chúng Ta None Like Us
16:45 Cách Mạng Bất Thành Unlikely Revolutionaries
18:35 Vị Thanh Tra Và Biển Cả: Những Đêm Cuồng Dại The Inspector And The Sea: Wild Nights
20:15 7 Điều Ước 7 Wishes
22:00 Đường Phố Berlin: Chúng Ta, Cô Ấy Và Bọn Họ Streets Of Berlin: Us-Her-Them
23:35 Hàng Rào Picket Fences