20 October, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 21/7/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:30 Đóa Hoa Fiore
02:25 Chênh Vênh On The Edge
04:10 Zagros Zagros
06:00 Tình Yêu Vĩ Đại Un Amore Cosi Grande
07:40 Lần Cuối Cùng Tôi Thấy Macao The Last Time I Saw Macao
09:15 Chuyện Tình Ở Bora Bora Love In Bora Bora
10:55 Helen Helen
12:20 Về Thăm Nhà The Furlough
14:00 Án Mạng Thời Hiện Đại: Ăn Miếng Trả Miếng Modern Murder: Eye For An Eye
15:40 Chuyện Tình Ở Andalusia Love In Andalusia
17:25 Hãy Ôm Thằng Bé Hộ Tôi Abbraccialo Per Me
19:20 Đừng Đùa Với Klara Don’T Mess With Klara
21:00 Tôi Là Tempesta I Am Tempesta
22:45 Án Mạng Thời Hiện Đại: Cấp Độ 10 Modern Murder: Level X