3 December, 2020

Lịch phát sóng CinemaWorld 20/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:20 Khi Chúng Ta Ra Đi When We Leave
02:30 Không Tới Đây Để Được Yêu Not Here To Be Loved
04:15 Điệp Khúc Chorus
06:00 Đường Phố Berlin: Ăn Mòn Streets Of Berlin: Corrosive
07:40 Những Kẻ Khờ Mộng Mơ Dreamfools
09:30 Nghệ Thuật Nhái Make A Fake
11:10 Không Tới Đây Để Được Yêu Not Here To Be Loved
12:50 Bài Ca Cho Mia A Song For Mia
14:30 Đội Canh Gác: Người Hùng Cuối Cùng The Watchers: The Last Hero
15:55 Bài Ca Cho Mia A Song For Mia
17:35 Villegas Villegas
19:25 Las Acacias Las Acacias
21:00 Cách Mạng Bất Thành Unlikely Revolutionaries
22:55 Lặn Một Hơi One Breath